Kontaktné informácie

SINTEX SK, s.r.o.
Predmierska 229
023 54 Turzovka
Slovenská republika


 +421 414 352 314
 +421 414 352 258


IČ: 52 221 741
DIČ: 2120931527
IČ pre DPH: SK2120931527


Registrácia v obchodnom registry:
SINTEX SK, s. r. o. je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 73187/L-Zbl


Bankovný účet:
Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu:
5156487196/0900
IBAN: SK82 0900 0000 0051 5648 7196
SWIFT GIBASKBX


Vedenie spoločnosti

Ing. Miloš Andrlík
konateľ

tel1 +420 469 350 450

mob1 +420 603 288 763

 andrlik@sintex.cz

Ing. Zdeněk Janouch
konateľ

tel1 +420 465 569 975

mob1 +420 605 235 734

 janouch@sintex.cz

Ekonomika a výroba

Anna Staníková
ekonóm

tel1 +421 414 352 314      

mob1 +421 948 237 855

 stanikova@sintex.sk

Jana Veselková
vedúca výroby

tel1 +421 414 352 559

mob1 +421 948 683 652

 veselkova@sintex.sk

Emília Greňová
majster pletiarne

tel1 +421 414 302 029

mob1 +421 940 621 949

 grenova@sintex.sk

Ľubica Barčáková
technológ konfekcie

tel1 +421 948 906 183

mob1 +421 414 302 040